A FIORE DESIGN KFT. (6728, Szeged Külterület 4.) a GOP-2.1.1-10/A-2010-0778 pályázat keretében

 

„Faipari technológiai eszközbeszerzés a FIORE DESIGN Kft.-nél”

címmel 5.250.000,- Ft
 

támogatási összegben részesült, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.

 

A pályázat azonosító száma: GOP-2.1.1-10/A-2010-0778

A projekt megvalósítási helye: 6728, Szeged Külterület 4.

A projekt megvalósítása során a támogató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) www.nfu.hu, a közreműködő a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
(1139 Budapest, Váci út 83.) www.magzrt.hu

 

A társaság hosszú távú stratégiai célja a versenyképesség és piaci adaptációs képesség erősítése, a tevékenységek és kapacitások folyamatos bővítésével.

A társaság versenyképességét a nagyobb hozzáadott érték tartalmú termékek gyártásának területén kívánja javítani. A Pályázat célja korszerű, minőségi gépek beszerzése, amelyek a mai kor igényeinek mindenben megfelelnek.

 

A projekt során megvásárolt eszközök a minőségi technológiát testesítik meg, és mindenben megfelelnek az Európai Unió által támasztott szigorú biztonsági előírásoknak is.

A projekt megvalósítása során a beszerzett eszközök segítségével kialakított rendszer hozzájárul a társaságnál a szolgáltatás modernizációjához, hatékonyabbá tételéhez, a környezeti fenntarthatóság javításához. A projekt megvalósítása hozzásegítette a társaságot a piaci pozíció megerősítéséhez, és a versenyképesség javításához.